1. V souladu s § 1829 odst. 1 OZ je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí zboží kupujícím, případně od převzetí zboží třetí osobou určenou kupujícím. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

2. Za odstoupení se považuje:
a) odeslání řádně vyplněného a podepsaného vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení na webové stránce zde), zaslaného na adresu Peter Wagner s.r.o., Mečová 335/10, 602 00 Brno, se sídlem Studentská 1655/1b, 370 05 České Budějovice, IČO: 280 75 056,
b) odeslání e-mailu z elektronické adresy kupujícího na elektronickou adresu prodávajícího, přičemž tento e-mail musí obsahovat následující údaje:
- projev vůle, tj. text:
"odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č. .................., dne .................. a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ..................",
- datum, celé jméno a adresa kupujícího,
- č. účtu pro vrácení peněz.

3. Lhůta pro odstoupení je dodržena, pokud odstoupení od kupní smlouvy bude odesláno e-mailem či poštou před uplynutím příslušné lhůty.

4. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách bude prodávajícím kupujícímu doručení odstoupení bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrzeno. V případě odstoupení je kupující povinen zaslat prodávajícímu zboží nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy k odstoupení došlo. Tato lhůta je zachována, pokud zboží bude odesláno zpět před uplynutím této lhůty. Zboží je nutné zaslat na adresu: Peter Wagner s.r.o., P.O. BOX 50, PSČ 370 20 České Budějovice.

5. Zboží musí být vráceno kompletní, neznečištěné, nepoškozené, nepoužité, neopotřebované a nespotřebované, jinak vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, kterou je prodávající oprávněn započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud kupující nakládal se zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat pro seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, obdobně jako při prodeji zboží v obchodě), a v důsledku toho dojde ke snížení hodnoty zboží, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu rozdílu mezi původní a sníženou hodnotou zboží.

6. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do 14 dnů ode dne, kdy bude odstoupení doručeno prodávajícímu, a to včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu, pokud je vráceno celé zboží z objednávky. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude vrácena vždy až po obdržení vráceného zboží prodávajícímu. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Pro rychlý a bezpečný převod peněz na účet kupujícího je vhodné uvést číslo účtu kupujícího na NÁVRATCE.

7. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím má prodávající právo požadovat uhrazení veškerých nákladů spojených s objednávkou, zejména pak náklady na zpětné zaslání zboží. Dále je prodávající oprávněn nepřijmout další objednávku, pokud si kupující opakovaně nepřevezme zásilku se zbožím.

8. V případě, že kupující využil při svém nákupu způsob platby kartou (Visa a MasterCard) nebo platbu přes PayPal, nemůže prodávající zajistit přímou výměnu zboží. Příslušnou částku za vrácené zboží bude kupujícímu vrácena zpět na účet, u kterého má vedenou kartu nebo na účet PayPal. Zboží objednané na výměnu bude kupujícímu zasláno na dobírku.

Konec poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Pohodlné nastavení cookies

Abychom Vám mohli zaručit co nejlepší služby a aby pro Vás bylo užívání našich stránek přívětivější, využíváme služeb třetích stran a inzerujeme naše produkty. S Vaším výslovným souhlasem umožňujete námi vybraným třetím stranám zpracovávat Vaše údaje také ve třetích zemích, jako je USA. Zde můžete udělit svůj souhlas a kdykoli jej upravit nebo odvolat v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Technické cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základních technických funkcí našeho internetového obchodu a pro správné fungování našich internetových stránek.
 Povolit všechny "Technické cookies"
 Uložit akční kód pro Vaši příští návštěvu obchodu
 Heureka
Funkční cookies
Funkční či také preferenční cookies nám pomáhají Vám ještě více usnadnit a zpříjemnit nakupování v našem internetovém obchodě.
 
 Uložit obsah nákupního košíku pro Vaši příští návštěvu obchodu
 Uložit možnosti platby a dopravy
Analytické cookies
Prostřednictvím analytických cookies získáváme přehled o využití našeho internetového obchodu a díky tomu ho můžeme neustále vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám.
 
 Google Tag Manager
 Google Analytics
 Google Analytics 4
Marketingové cookies
Díky těmto cookies Vás můžeme pohodlně dovést k těm nejlepším nabídkám a akcím.
 
 Optimonk
 Google Remarketing
 facebook Pixel
 Sklik Conversion
 Google Conversion Tracking
Uložit
Souhlasím
nahoru