Stáhnout jako PDF
Nastavení souboru cookie upravit

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tuto webovou stránku provozuje spol. Peter Wagner s.r.o., IČ: 28075056 (zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C15792), dále jen "prodávající", "my" či "spol. Peter Wagner", se sídlem Studentská 1655/1b, 370 05 České Budějovice 2. V tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje prodávající jakožto správce osobních údajů dle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU (dále jen "GDPR" nebo "obecné nařízení"), které údaje jsou v rámci Vaší návštěvy na této internetové stránce shromažďovány a za jakým účelem tyto údaje spol. Peter Wagner zpracovává (část A).

Kromě toho Vás zde informujeme o tom, jakým způsobem obecně nakládáme s údaji našich zákazníků, dodavatelů a zájemců pro účely marketingové strategie (část B) a dále zde podáváme obecné vysvětlení, jaká práva a záruky Vám v rámci zpracování osobních údajů poskytujeme (část C).

Dříve než budete dále užívat naši internetovou stránku a případně i udělíte Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pročtěte si prosím řádně naše Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Veškeré relevantní kontaktní údaje naleznete v bodě C.4. tohoto Prohlášení. Ochrana Vašich osobních údajů nám velice leží na srdci, proto v rámci shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů striktně dbáme na dodržování opatření daných Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

A. Zpracování osobních údajů na naší internetové stránce
 1. Osobní údaje

  Naši internetovou stránku můžete zásadně používat i bez uvedení Vašich osobních údajů. Z využití jednotlivých služeb však mohou vyplývat odlišná opatření, na která Vás zde chceme upozornit.

  Shromažďujeme a ukládáme tedy (nehledě na cookies, kterým se detailně věnujeme níže) zásadně pouze takové údaje, které nám sám/sama sdělíte zadáním do některého z našich formulářů nebo pokud budete jiným způsobem aktivně komunikovat s naší internetovou stránkou.

  Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Osobními údaji jsou např. Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo nebo Vaše datum narození, spadají sem však i Vaše IP adresa nebo geolokační údaje, pomocí nichž Vás lze identifikovat.

 2. Použití cookies

  a. V případě, že naši internetovou stránku používáte pouze z informativních důvodů, tj. jestliže se neregistrujete za účelem využití konkrétní služby nebo nám jiným způsobem např. vyplněním kontaktního formuláře neposkytnete Vaše údaje, shromažďujeme výlučně takové osobní údaje, které Váš prohlížeč poskytne našemu serveru. Jakmile tedy navštívíte naši internetovou stránku, získáme a shromáždíme níže uvedené údaje potřebné z technického hlediska, aby se Vám naše internetová stránka zobrazila a aby byla současně dle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f obecného nařízení zajištěna její stabilita a bezpečnost:

  • IP adresa
  • datum a čas dotazu
  • odchylka časového pásma od UTC (GMT)
  • obsah požadavku
  • stav připojení / stavový kód HTTP
  • přenesené množství dat v okamžiku požadavku
  • internetová stránka, z níž požadavek vzešel
  • použitý prohlížeč
  • operační systém a jeho plocha
  • jazyk a verze softwaru prohlížeče

  b. Kromě přenosu výše uvedených údajů se na Vašem počítači během užívání naší internetové stránky také ukládají cookies první strany (first party cookies) a cookies třetí strany (third party cookies). Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Server, který na Vašem počítači takové cookies ukládá (v tomto případě se jedná o spol. Peter Wagner a níže uvedené třetí osoby), tím získává určité informace. Tyto cookies potřebujeme jednak proto, abychom Vás mohli rozpoznat jakožto uživatele/uživatelku naší internetové stránky a na straně druhé, abychom získali přehled o používání našich služeb. V poslední řadě využíváme cookies pro marketingové účely, abychom dokázali analyzovat Vaše chování na naší internetové stránce a abychom Vám případně mohli nabídnout cílenou reklamu.

  V podstatě lze cookies rozdělit na cookies první strany, cookies třetí strany a požadavky třetí strany (third party requests).

  • Cookies první strany

  Cookies první strany ukládáme ve Vašem prohlížeči my resp. doména našeho webu, abychom Vám dokázali nabídnout co nejlepší zážitek z jeho používání. V tomto případě se jedná především o funkční cookies; příkladem mohou být cookies pro nákupní košík.

  • Cookies třetí strany

  Cookies třetí strany jsou ve Vašem prohlížeči umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Většinou se tak jedná o sledovací a marketingové nástroje, které se jednak používají pro vyhodnocení chování uživatelů, na straně druhé pak třetím stranám umožňují Vás znovu rozpoznat i na jiných webových stránkách, které navštívíte. O funkci podobných cookies se např. opírá marketingový nástroj retargeting.

  • Požadavky třetí strany

  Požadavky třetí strany se rozumí veškeré dotazy, které jako uživatel prostřednictvím naší internetové stránky kladete na třetí strany, např. když pracujete se zásuvnými moduly (pluginy) sociálních sítí nebo využijete nabídku poskytovatele platebních služeb. V tomto případě se sice ve Vašem prohlížeči žádné cookies neukládají, nelze však vyloučit, že se třetí straně nezasílají žádné osobní údaje. Z tohoto důvodu Vás v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů chceme podrobně seznámit s nástroji a aplikacemi, které využíváme.

  c. Naše internetová stránka využívá níže uvedené typy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování se dále pokusíme vysvětlit:

  • Krátkodobé cookies

  Krátkodobé cookies (transient cookies) se automaticky vymažou z Vašeho počítače po zavření prohlížeče. Mezi ně patří především tzv. session cookies, které ukládají ID Vaší relace, pomocí něhož lze různé dotazy Vašeho prohlížeče přiřadit společné relaci. Díky těmto cookies lze Váš počítač opět rozpoznat, když se vrátíte na naši webovou stránku. Tyto session cookies se vymažou, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

  • Dlouhodobé cookies

  Dlouhodobé cookies (persistent cookies) zůstávají po zavření prohlížeče zachovány, vymažou se teprve po uplynutí určité doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies). Můžete je však také kdykoliv v nastavení Vašeho prohlížeče ručně odstranit.

  d. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete provést úpravy a odmítnout například cookies třetí strany nebo dokonce veškeré cookies. V tom případě Vás však chceme upozornit, že Vám pak pravděpodobně nebudou k dispozici všechny funkce naší internetové stránky v plném rozsahu.

  e. Cookies používáme mimo jiné proto, abychom Vás při Vaší další návštěvě na naší internetové stránce mohli identifikovat v případě, že u nás máte založen zákaznický účet. V opačném případě se musíte při každé další návštěvě znovu přihlásit.

 3. Shromažďování a zpracování osobních údajů

  Osobní údaje překračující rozsah informací ukládaných prostřednictvím cookies zpracováváme pouze v případě, že nám je dobrovolně sdělíte, např. pokud se v našem internetovém obchodě zaregistrujete, vstoupíte-li s námi v smluvní vztah nebo s námi jinak navážete kontakt. Přitom se jedná výhradně o kontaktní údaje a informace týkající se požadavku, s nímž se na nás obrátíte.

  Vámi uvedené osobní údaje používáme výhradně v rozsahu, který je nezbytný pro plnění daného účelu zpracování (např. registrace, rozesílání newsletteru, realizace objednávky, zasílání informačních materiálů a reklamy, uspořádání soutěže, zodpovězení dotazu, umožnění přístupu k určitým informacím) a současně zákonem přípustný (především dle čl. 6 obecného nařízení) např. pro distribuci reklamních a informačních materiálů stávajícím zákazníkům.

  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je provoz naší webové stránky a cílené poskytování specifických obchodních sdělení včetně prezentace nabídky našeho zboží a služeb (marketing). Užití Vašich osobních údajů k jiným, než výše uvedeným účelům je možné pouze v případě Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Váš souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat (podrobnější informace ke zrušení Vašeho souhlasu uvádíme níže).

 4. Uchovací lhůty

  Osobní údaje, které jste nám poskytl/a výhradně v rámci zákaznického servisu resp. pro marketingové a informační účely, uchováváme zásadně po dobu sedmi let od našeho posledního kontaktu. Tato lhůta je v našem oprávněném zájmu, neboť se v rámci různých studií potvrdilo, že námi prodávaná pohodlná obuv je pravidelně vyžadována resp. kupována ještě i sedm let po prvním navázání kontaktu potenciálním zájemcem se záměrem řešit zpravidla se zhoršující problémy s chodidly. Pokud je to Vaše přání, rádi Vaše osobní údaje vymažeme ještě před uplynutím výše uvedené lhůty za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými překážkami.

  V případě zahájení jednání o smlouvě resp. uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po vyřízení a uzavření smlouvy až do uplynutí pro nás platných záručních, garančních a promlčecích lhůt a zákonem daných uschovacích lhůt, kromě toho až do ukončení případných právních sporů, při nichž by tyto údaje byly vyžadovány jako důkazní materiál. Historii Vašich nákupů a objednávek spravujeme po dobu 15 let, která představuje průměrnou životnost námi prodávané obuvi. Je v oprávněném zájmu každého zákazníka a rovněž i naší společnosti disponovat v případě určitého zboží i po tak dlouhé době informacemi o tom, které zboží a v jakém provedení si u nás ten který zákazník zakoupil, a to pro potřeby opravy, stejně znějící přiobjednávky nebo doobjednávky doplňkového zboží (tkaničky, vkládací stélky apod.). Abychom Vám mohli poskytnout a zajistit co nejlepší služby, rozhodli jsme se zvolit právě výše uvedenou uschovací lhůtu. V případě Vašeho nesouhlasu se na nás můžete kdykoliv obrátit.

 5. Newsletter

  Nabízíme Vám možnost odebírat náš bezplatný newsletter, v němž Vás v pravidelných intervalech informujeme o veškerých aktuálních novinkách o našem zboží, službách i naší společnosti a kromě toho Vám jeho prostřednictvím zasíláme na míru šitou reklamu. Pro odebírání našeho newsletteru potřebujete platnou e-mailovou adresu.

  E-mailovou adresu, kterou jste si pro odběr newsletteru zaregistroval/a v našem přihlašovacím formuláři, ověřujeme do té míry, abychom zjistili, zda je zasílání newsletteru skutečně ve Vašem zájmu. Kontrola e-mailové adresy probíhá tak, že Vám na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zašleme elektronickou zprávu, jejíž obsah můžete potvrdit kliknutím na ve zprávě uvedený odkaz. Po potvrzení e-mailu jste přihlášen/a k odběru našeho newsletteru. (Jedná se o tzv. Double Opt-In či dvoukrokové přihlášení do databáze.)

  Již při prvním přihlášení k odběru newsletteru ukládáme Vaši IP adresu, datum a čas Vašeho přihlášení, a to z bezpečnostních důvodů pro případ, že by ze strany třetí osoby došlo k zneužití Vaší e-mailové adresy za účelem přihlášení k odběru našeho newsletteru bez Vašeho vědomí. Žádné jiné údaje v rámci přihlášení k odběru našeho newsletteru nezjišťujeme a nezpracováváme, výše uvedené údaje jsou používány výhradně pro odběr newsletteru.

  Pokud z Vaší strany nebudou vzneseny námitky, postupujeme Vaše údaje v rámci našeho koncernu za účelem analýzy a rovněž pro přenos informací pro reklamní účely. V rámci našeho koncernu porovnáváme Vaše údaje, které jsme od Vás získali přihlášením k odběru newsletteru, s údaji, jež jsme eventuálně shromáždili jiným způsobem (např. v rámci koupě zboží nebo objednávky služeb).

  Vaše osobní údaje poskytnuté za účelem odběru našeho newsletteru nebudou předány třetím osobám, které nepatří do našeho koncernu. Odběr našeho newsletteru můžete kdykoliv odhlásit. Podrobnosti k odhlášení naleznete jak v potvrzovacím e-mailu, tak v každém jednotlivém newsletteru.

 6. Používané nástroje a aplikace

  a. Na naší internetové stránce používáme různé nástroje webové analýzy a marketingové nástroje spol. Google. Za tímto účelem ukládáme následující cookies a pixely:

  • _gat (uloženy po dobu 1 minuty)
  • _ga (uloženy po dobu 2 let)
  • _gid (uloženy po dobu 24 hodin)

  Instalaci cookies spol. Google můžete různými způsoby zabránit, zvláště pak adekvátním odmítnutím této služby během Vaší návštěvy naší internetové stránky nebo příslušným nastavením Vašeho prohlížeče. Podrobnosti k individuálnímu odmítnutí naleznete v popisu jednotlivých nástrojů. Chceme Vás však upozornit na skutečnost, že v případě odmítnutí cookies nebudete případně moci používat veškeré funkce naší internetové stránky v plném rozsahu.

  Na základě níže popsaných a námi používaných marketingových nástrojů a nástrojů webové analýzy Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů předaných v rámci tohoto spojení a na další použití těchto údajů společností Google. Nám známý rozsah a účely zpracování uvádíme níže u každého jednotlivého nástroje. Pokud jste si zaregistroval/a nějakou službu společnosti Google, dokáže Google Vaši návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. Avšak dokonce, i když u Googlu registrován/a nejste resp. jste se nepřihlásil/a, existuje možnost, že poskytovatel zjistí a uloží Vaši IP adresu.

  Bližší informace k účelu a rozsahu zjišťování údajů a jejich zpracování společností Google, jakož i bližší informace k Vašim právům vyplývajícím z výše uvedeného a možnostem zastavení shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů společností Google obdržíte na adrese: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, přičemž se spol. Google řídí zásadami systému "Privacy Shield" (tzv. štít soukromí). Podrobnosti naleznete pod následujícími odkazy:

  http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
  https://services.google.com/sitestats/cs.html
  http://www.networkadvertising.org
  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

  b. Na naší webové stránce používáme nástroj marketingové analýzy Google Analytics. Google Analytics představuje službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies používané v rámci této služby vytváří informace o Vašem použití této internetové stránky a jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google, kde jsou rovněž uloženy.

  Spol. Google využívá tyto informace z našeho pověření k vyhodnocení Vašich návštěv na naší internetové stránce, k vytváření zpráv o aktivitách na naší internetové stránce a za účelem poskytování dalších služeb vůči provozovateli webové stránky spojených s užíváním webové stránky a internetu. Pokud chcete získat více informací o způsobu, rozsahu a účelu údajů shromažďovaných společností Google, doporučujeme Vám si pročíst její Zásady ochrany osobních údajů.

  c. Využíváme rovněž službu Google Adwords, abychom prostřednictvím reklamních sdělení na externích webových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky a produkty. Díky tomuto nástroji dokážeme přesně zjistit, v jakém poměru jsou jednotlivá reklamní opatření s ohledem na konkrétní kampaně. Naším cílem je Vám zobrazovat na míru šitou inzerci odpovídající Vašim zájmům a v rámci toho dosáhnout relevantní kalkulace nákladů na reklamu.

  Reklama, která se Vám zobrazuje, je uveřejňována společností Google přes inzertní server "Ad Server". Za tímto účelem používáme odpovídající cookies, díky nimž lze měřit určité parametry jako např. zobrazování inzerátů nebo kliknutí uživatelů na reklamu a zjistit tak úspěšnost reklamních kampaní. Jestliže se na naši internetovou stránku dostanete kliknutím na reklamní sdělení na Googlu, uloží aplikace Google Adwords ve Vašem prohlížeči cookie, které pozbyde svou platnost zpravidla po uplynutí lhůty 30 dní. Tato cookies neslouží k Vaší osobní identifikaci, nýbrž ukládají ukazatele potřebné k analýze jako např. unikátní cookie ID, počet zobrazení reklamy za zaplacenou pozici, poslední zobrazení (relevantní pro tzv. post view konverze) a také opt-out informace.

  Spol. Peter Wagner osobně žádné osobní údaje v rámci použití služby Google Adwords neshromažďuje a nezpracovává. Od spol. Google pouze obdržíme anonymizované statistické analýzy, na jejichž základě dokážeme určit, která z našich uveřejněných reklamních kampaní je obzvláště efektivní.

  Účast na tomto sledovacím procesu můžete dodatečně k výše uvedeným opatřením znemožnit, jestliže deaktivujete cookies pro tzv. conversion tracking. Deaktivaci můžete provést zablokováním cookies z domény "www.googleadservices.com" v nastavení Vašeho prohlížeče resp. trvalou deaktivací ve Vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na stránce http://www.google.com/settings/ads/plugin.

  d. Jako doplňkovou službu využíváme i aplikaci Google Remarketing. Remarketing zobrazuje reklamy lidem, kteří náš web už navštívili nebo používali naši mobilní aplikaci. Pokud například náš internetový obchod opustíte, remarketing nám pomůže Vás znovu oslovit zobrazováním relevantních reklam během Vašeho dalšího používání internetu. Díky cookies uloženým ve Vašem prohlížeči dokáže spol. Google zjistit a vyhodnotit Vaše chování během návštěvy různých internetových stránek.

  Takto například dokáže Google zjistit Vaši minulou návštěvu na naší webové stránce. Dle vyjádření společnosti Google jsou však osobní údaje v rámci nástroje remarketing zabezpečeny pseudonymizací.

  e. Naše internetová stránka používá také nástroj on-line marketingu DoubleClick od spol. Google. DoubleClick využívá cookies, aby uživatelům zobrazil relevantní reklamu, optimalizoval zprávy o efektivnosti kampaně nebo zabránil tomu, aby se uživateli stejná reklama zobrazovala víckrát. Prostřednictvím cookie ID dokáže Google určit, která reklamní sdělení se v jakém prohlížeči zobrazují a znemožní tak vícenásobné zobrazení dané reklamy. Kromě toho eviduje služba DoubleClick s pomocí cookie ID tzv. konverze související s dotazy na reklamu jako např. v případě, kdy uživatel spatří reklamní sdělení DoubleClick a později ve stejném prohlížeči otevře stránku webového obchodu provozovatele, aby na ní nakoupil zboží. Dle prohlášení společnosti Google neobsahují cookies služby DoubleClick žádné osobní údaje.

  Účast na tomto sledovacím procesu můžete dodatečně k výše uvedeným opatřením znemožnit, jestliže deaktivujete cookies pro tzv. conversion tracking. Deaktivaci můžete provést zablokováním cookies z domény "www.googleadservices.com" v nastavení Vašeho prohlížeče resp. trvalou deaktivací ve Vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na stránce http://www.google.com/settings/ads/plugin.

  f. Používání nástroje Sklik

  Používáme nástroj Sklik společnosti seznam.cz a.s. Tento nástroj provozovaný a dostupný na internetové adrese www.sklik.cz nám umožňuje realizovat reklamu cílenou na klíčová slova. Naším zájmem je inzerce reklamy takovým způsobem, aby odpovídala preferencím našich zákazníků a usnadnila jim přístup k našim službám/ výrobkům. Uživatel navazuje přímé spojení se serverem společnosti seznam.cz. Nemáme žádný vliv na rozsah takto přenášených informací a jejich případné další zpracování ze strany spol. seznam.cz.

  g. Používání nástrojů spol. Facebook

  Používáme remarketingovou službu Custom Audiences společnosti Facebook Inc. (dále jen "Facebook"). Díky této funkci se uživatelům naší internetové stránky mohou v rámci jejich návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webů rovněž využívajících tuto službu zobrazovat relevantní reklamní sdělení (tzv. Facebook Ads). Naším zájmem je Vám zobrazovat reklamu odpovídající Vašim preferencím, abychom mohli náš web upravit tak, aby byl pro Vás ještě zajímavější.

  Jakmile uživatel navštíví stránku sociální sítě Facebook, naváže se automaticky přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah takto přenášených informací a jejich další zpracování ze strany spol. Facebook. Pokud jste registrován/a na sociální síti Facebook, Vaše návštěva bude přiřazena k Vašemu profilu. Avšak rovněž v případě, že registrován/a nejste resp. jste se nepřihlásil/a k Vašemu účtu, existuje možnost, že provozovatel dokáže zjistit a uložit Vaši IP adresu. Bližší informace ke zpracovávání osobních údajů společností Facebook naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

  Funkci "Facebook Custom Audiences" můžete odmítnou buď přímo na naší internetové stránce, nebo pro přihlášené uživatele na stránce https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

  h. Použití nástroje "Optimonk"

  Během návštěvy naší internetové stránky získává spol. Webshop Marketing Ltd. (http://www.optimonk.com) informace o návštěvnících webu za účelem plnění funkce kontroly služeb, zabránění zneužití či pro retargetingové resp. remarketingové účely. Přitom spravuje následující údaje našich návštěvníků: datum a čas návštěvy, typ prohlížeče, zobrazenou a předtím navštívenou webovou adresu. Doba zpracování: 3650 dní od návštěvy webové stránky.

  Optimonk pracuje s cookies evidujícími veškeré informace. Tato cookies jsou:

  • optimonkclient, optimonksession

  Bližší informace o aplikaci Optimonk a funkčnosti tohoto nástroje marketingové analýzy naleznete na adrese https://www.optimonk.com/.

  i. Na naší internetové stránce uvádíme rovněž odkazy na jiné webové stránky, a to pouze pro informaci. Odkazované internetové stránky nepodléhají naší kontrole a nespadají tedy do tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud kliknete na některý z odkazů, není vyloučeno, že provozovatel odkazované internetové stránky bude shromažďovat Vaše osobní údaje a dále je zpracovávat podle stanov jeho vlastního prohlášení o ochraně osobních dat, které se může lišit od našeho Prohlášení. Prosím informujte se vždy i na námi odkazovaných webových stránkách o tamější ochraně osobních údajů.

  j. Na naší internetové stránce máte dále možnost prostřednictvím odkazů a pluginů komunikovat s různými sociálními sítěmi, a to jmenovitě:

  • Facebook, provozovatel: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
  • Youtube, provozovatel: Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 USA

  Kliknete-li na plugin nebo odkaz některé z těchto sociálních sítí, plugin resp. odkaz se aktivuje a naváže se spojení s příslušným serverem dané sociální sítě. Nemáme žádný vliv na rozsah a obsah dat přenášených kliknutím na plugin či odkaz příslušnému provozovateli sociální sítě.

  Pokud chcete zjistit bližší informace o způsobu, rozsahu a účelu dat shromažďovaných provozovateli těchto sociálních sítí, doporučujeme Vám si pročíst pravidla ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

 7. Právní základ k používání cookies a zpracovávání osobních údajů včetně pofilování

  Veškeré v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů uvedené cookies pro internetovou marketingovou analýzu a jejich prostřednictvím shromážděné údaje zpracováváme z oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení pro marketingové účely (viz také bod preambule 47 k obecnému nařízení) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
  V souvislosti z použitím remarketingových resp. retargetingových opatření dochází příležitostně i k profilování.

  "Profilování" je dle čl. 4 obecného nařízení jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na jejímž základě dochází k vyhodnocení nebo předvídání určitých aspektů v chování fyzických osob. Mezi formy profilování se řadí např. hodnocení pracovního výkonu osob, vyhodnocení jejich ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

  Profilování v tomto smyslu je přípustné, neboť jím nejsou závažným způsobem dotčeny ani Vaše osoba, ani Vaše zájmy. Pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29 (dále jen "pracovní skupina WP29") zveřejnila dne 3.10.2017 Vodítka k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování, v nichž se v části II.B. výslovně zabývá internetovým marketingem a za jeho účelem používaných nástrojů. Pracovní skupina WP29 přitom vychází z předpokladu, že - s výhradou ojedinělých případů - cílená reklama (targeted advertising) v řadě typických případů opírající se např. o jednoduchý demografický profil nespadá pod zákaz dle čl. 22 obecného nařízení.

  V našem oprávněném zájmu je Vám moci nabídnout co nejlepší doporučení k produktům z našeho širokého sortimentu zboží, z tohoto důvodu také využíváme dostupné nástroje výše podrobně popsaných poskytovatelů. Samozřejmě jsme přijali patřičná opatření, abychom ochránili Vaše práva a svobody.

Nastavení souboru cookie: zobrazit / zmenit

B. Analogické zpracování údajů našich zákazníků, dodavatelů a zájemců pro marketingové účely

Osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů, jako např. kontaktní osoby, jejich kontaktní údaje a informace relevantní pro marketingové účely, nepoužíváme pouze za účelem realizace smlouvy a v rámci zákonných uchovacích lhůt (např. účetnictví), ale také v rámci naší marketingové strategie a péče o zákazníka.

Mimoto sbíráme osobní údaje zájemců (např. kontaktní osoby, jejich kontaktní údaje a informace relevantní pro marketingové účely) v rámci naší akviziční a obchodní činnosti. Nejen na internetu, ale i na různých akcích neustále hledáme potenciální smluvní partnery. Za tímto účelem také vedeme marketingovou databázi, která nám umožňuje zajistit cílenou reklamu pro naše produkty a služby. Veškerá zde uvedená opatření provádíme z důvodů oprávněného zájmu pro marketingové účely dle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f obecného nařízení ve spojení s bodem preambule 47 po dobu patnácti let od ukončení smluvního vztahu (zákazníci & dodavatelé) resp. sedmi let od našeho prvního navázání (neúspěšného) kontaktu (zájemci), pokud neexistuje výslovný souhlas dotčené/ho přesahující výše uvedený rozsah lhůt.

V případě, že jsme osobní údaje pro marketingové účely nezískali přímo od dotčené osoby, sdělíme dotčené/mu při prvním navázání kontaktu, odkud jsme jeho/její osobní údaje získali.

To se týká především našeho zákaznického programu "Doporučte nás přátelům", v jehož rámci lze buď off-line nebo na adrese https://www.peter-wagner.cz/doporucte-nas-pratelum uvést další potenciální zájemce o naše produkty a služby.

S přihlédnutím k daňovým úpravám a administrativním podmínkám jsme založili několik společností v tuzemsku i v zahraničí, s nimiž z části společně a z části jakožto s externími zpracovateli zpracováváme osobní údaje v rámci péče o zákazníka a pro marketingové účely (jakož i za jiným účelem). Společně s těmito podnikatelskými subjekty, které jsou samy o sobě správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení, vedeme společnou marketingovou databázi.

Pokud poskytujeme v rámci stávajícího obchodního vztahu nebo v důsledku explicitní poptávky ze strany zájemce produkty nebo služby, které nabízí některý z s námi spolupracujících podnikatelským subjektů, postupujeme z důvodů oprávněného zájmu osobní údaje pro marketingové účely s námi spolupracující společnosti, která konkrétní dotčené osobě nabídne poptávané produkty či služby. V takovém případě však vždy nejprve informujeme dotčenou osobu o poskytnutí informací a jejich konkrétním příjemci.

Spol. Peter Wagner a každý s námi spolupracující podnikatelský subjekt ukládá osobní údaje pro marketingové účely a za účelem péče o zákazníky po obdobné uchovací doby jako je popsáno výše v bodu A.4.

C. Obecné informace o ochraně osobních údajů
 1. Přenos dat

  Vaše osobní údaje ze zásady nepředáváme třetím osobám, s výjimkou případů, kdy jsme k tomu povinováni ze zákona, postoupení osobních údajů je nutné pro realizaci mezi námi uzavřeného smluvního vztahu nebo jsme od Vás předem obdrželi výslovný souhlas s postoupením Vašich osobních údajů. Externí zpracovatelé či jiní spolupracující obchodní partneři získají Vaše osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro vyřízení objednávky nebo pokud je to v našem oprávněném zájmu, o čemž Vás budeme vždy samostatně informovat. Pokud přijde některý z našich externích zpracovatelů do kontaktu s Vašimi osobními údaji, zajistíme, aby dodržoval předpisy vyplývající ze zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů stejným způsobem jako my.

  Vaše osobní údaje neprodáváme třetím osobám mimo náš koncern, ani je jiným způsobem komerčně nevyužíváme. Má-li některý z našich smluvních partnerů nebo z našich externích zpracovatelů sídlo své firmy v třetích zemích, tj. ve státě, který není členem Evropského hospodářského prostoru (EHP), informujeme Vás o důsledcích této okolnosti v popise nabídky.

 2. Bezpečnost

  Učinili jsme mnohá technicko-bezpečnostní a organizačně bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje ochránili před manipulací, ztrátou, zničením a před zásahem ze strany třetích osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme s ohledem na technologický vývoj na internetu. Pokud máte zájem o bližší informace ke způsobu a rozsahu námi učiněných technických a organizačních opatření, rádi Vám kdykoliv Váš písemný dotaz ohledně tohoto tématu zodpovíme.

 3. Vaše práva

  Dle Obecného nařízení (GDPR) a dle Zákona o ochraně osobních údajů Vám jakožto osobě dotčené naším zpracováním osobních údajů náleží následující práva a právní prostředky:

  • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení)
   Jako subjekt dotčený výše uvedeným a jiným zpracováváním údajů máte právo na základě aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou resp. které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány. Pro Vaši vlastní ochranu v takovém případě před vyřízením Vaší žádosti vhodnou formou ověříme Vaši totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití Vašich osobních údajů neoprávněnou osobou.
  • Právo na opravu resp. doplnění (čl. 16) a právo na výmaz (čl. 17 obecného nařízení)
   Máte právo požádat o bezodkladnou opravu nepřesných osobních údajů týkajících se Vaší osoby resp. s ohledem na účely zpracování údajů máte právo na doplnění neúplných osobních údajů a dále právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že jsou splněny podmínky dle čl. 17 obecného nařízení.
  • Právo na omezení zpracování (čl. 18 obecného nařízení)
   V rámci zákonných předpokladů máte právo na omezení zpracování veškerých shromážděných osobních údajů týkajících se Vaší osoby. Tyto osobní údaje budou od podání žádosti o omezení zpracovávány pouze s Vaším výslovným svolením resp. za účelem uplatnění a vymáhání právních nároků.
  • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 obecného nařízení)
   Máte právo požádat o přenos Vašich osobních údajů, které jste nám jakožto správci poskytl/a, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil.
  • Právo vznést námitku (čl. 21 obecného nařízení)
   Z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nezbytných pro účely našich oprávněných zájmů jakožto příslušného správce či oprávněných zájmů třetí strany. Vaše osobní údaje nebudeme po vznesení námitky dále zpracovávat, pokud se ovšem neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo v případě, že zpracování údajů slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku můžete kdykoliv vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování s účinností od vznesení námitky.
  • Zrušení souhlasu
   Pokud jste nám udělil/a samostatný souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete ho samozřejmě kdykoliv odvolat. Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů má vliv na oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů.

  Učiníte-li některé opatření k prosazení Vašich práv vyplývajících z Obecného nařízení (viz výše), jsme povinni neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti vyjádřit naše stanovisko k požadovanému opatření resp. vyplnit Vaši žádost.

  Na veškeré adekvátní žádosti budeme reagovat v rámci zákonem daných možností bezplatně a pokud možno neprodleně.

  S podněty nebo stížnostmi na porušení zákona o ochraně osobních údajů resp. porušení práva na přístup k osobním údajům, porušení práva na mlčenlivost, opravu resp. doplnění nebo práva na výmaz se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje zde uvádíme:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  posta@uoou.cz

 4. Kontaktní informace / Kontaktní osoba

  a. Kontaktní informace správce

  Peter Wagner s.r.o.
  Studentská 1655/1b
  370 05 České Budějovice
  Tel.: 381 001 001
  Fax: 381 001 002
  E-mail: info@peter-wagner.cz

  b. Kontaktní osoba pro záležitosti ochrany osobních údajů

  pan Georg Hornegg

  Peter Wagner s.r.o.
  Studentská 1655/1b
  370 05 České Budějovice
  Fax: 381 001 002
  E-mail: gdpr@peter-wagner.cz

Stav: květen 2020

nahoru